Stichting

L

Doelstelling van de Stichting Furori Foundation

De activiteiten van Stichting Furori Foundation bestaan voornamelijk uit het bezorgen van een onvergetelijke dag aan zieke kinderen door het organiseren van speciale (race)evenementen voor deze kinderen met de Furori Mini Monza Racers. Stichting Furori Foundation is feitelijk en statutair gevestigd op Leeghwaterlaan 26, 8024 DZ te Zwolle, en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 64778991.

De stichting is opgericht op 17 december 2015.

Het bestuur bestaat uit:
» E.J. Schroor (voorzitter)
» W.H. van Gelder (penningmeester)
» A.M. Biel (secretaris)

ANBI-status
De stichting is per 1 januari 2017 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het fiscale nummer van de stichting is 85.58.37.317

Banknummer:

NL17 RABO 0308 7982 79
tnv: Stichting Furori Foundation
Leeghwaterlaan 26
8024 DZ ZWOLLE

Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2017